Concursul "Cânt, joce şi voie bună la cumpăna dinte ani"
din cadrul ediţiei a II-a Festivalului transdisciplinar HORA ANOTIMPURILOR
înscris în Calendarul Activităţilor Educative Judeţene – 2011, la pag. 3, poziţia 16
Obiectivul general /scopul
Valorificarea mediului geografic-cultural/tradiţiilor care marcau existenţa românilor, de-a lungul anului calendaristic.


Obiectivele specifice ale proiectului
a) Descrierea tradiţiilor care marcau existenţa românilor, de-a lungul anului calendaristic, în zonele unde locuiesc elevii, cu ajutorul prin mai multe mijloace de expresie: limbile română – engleză – franceză; limbajul informatic, plastic, muzical sau coregrafic.
b) Participarea la manifestările cultural-sportive tradiţionale, în mediul comunitǎţii locale şi zonale
c) Comunicare deschisă cu cei din echipǎ şi cu cetǎţenii, în cadrul activitǎţilor de conservare şi promovare a mediului cultural – geografic.
d) Formarea comportamentul moral, prin corelarea lui cu frumosul culturii tradiţionale, integrată mediului de viaţă al elevilor
e) Crearea de facilităţi pentru practicarea turismului cultural-sportiv în rândul copiilor/elevilor
f) Evitarea sărăcirii sufleteşti a elevilor.
Lucrările cele mai bune sunt publicate în primul număr al revistei "Mocănaşul-cu-Fluieraşul":
http://mocanasul-cu-fluierasul.wikispaces.com/REVISTA+Moc%C4%83na%C5%9Ful-cu-Fluiera%C5%9Ful